Creativ workshop with children in Istanbul, 27-29 Mai 2013

Houses - with no limits | Istanbul

What conceptions and wishes do young residents (children and teenagers) have concerning their living spaces?

In order to answer this question, creative workshops for children and teenagers were devised and carried out at several schools in Vienna and Istanbul. During the course of these workshops (which were jointly led by artists from across Europe and the class teachers), the children had the opportunity to engage with their ideas of a “dream home” and “living in the future”, and to express these ideas through creative means (drawings, collages etc.). Forty of the resulting works are presented here.


See also the corresponding workshop in Vienna >

Kentin genç sakinleri (çocuklar ve gençler) konutla hangi tasavvur ve arzuları ilişkilendiriyorlar?

Bu soruyu yanıtlamak üzere Viyana ve İstanbul’da birçok okulda çocuk ve gençler için yaratıcı atölyeler planlandı ve gerçekleştirildi. Bu atölyeler çerçevesinde çocuklar, Avrupalı sanatçıların yönetiminde ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği halinde “arzuladıkları ev” ve gelecekte barınmanın nasıl olacağı konularındaki tasavvurları üzerinde düşünme ve bunları yaratıcı araçlarla (çizim, kolaj vs.) temsil etme olanağı buldular.

See also the corresponding workshop in Vienna >

The Paintings

SELECTION

Day 3 - Sezin school

Day 2 - Esayan school

Day 1 - Alev school

Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of a session cookie.